Jaarvergadering SWCT 2021

Ook in deze coronatijd willen we jullie informeren over het reilen en zeilen van onze club SWCT, zowel met betrekking tot het afgelopen jaar als de plannen voor het nieuwe jaar.

Gezien de tijd waarin we zitten zullen we dit helaas anders dan anders moeten doen en gaan we dit jaar de jaarvergadering digitaal (via ‘Teams’) houden op:

15 maart 2021 om 20.00 uur

De uitnodiging hiervoor zal jullie t.z.t. via mail toegestuurd worden.

Aangezien er bestuurswijzigingen voorgesteld worden, zal circa een week voorafgaand aan de vergadering een link aan jullie gestuurd worden met het verzoek het onderliggende formulier in te vullen en op deze manier al dan niet een akkoord op deze wijzigingen te geven (s.v.p. invullen en terugsturen waarbij bij voorbaat dank).

We hopen op een grote belangstelling c.q. deelname op 15 maart. Om het een beetje geordend te laten verlopen, zal er tijdens de vergadering slechts beperkte mogelijkheid zijn tot het stellen van vragen. Mochten er vragen zijn dan kunnen jullie deze in het formulier alvast invullen zodat we deze aan de orde kunnen stellen.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening door de voorzitter Danny Waterink

2. Jaarverslag 2020 door secretaris Gerko Koppelman

3. Financieel jaarverslag door interim-penningmeester Elise Brink

a) Toelichting jaarverslag

b) Kascontrole

c) Wisseling kascontrolecommissie

4. Uitslag stemmen

a) Als penningmeester: Elise Brink

b) Als lid skeeleren: Anouk Weerman

5. Vooruitblik 2021

6. Binnengekomen vragen

7. Sluiting

Graag tot 15 maart 2021

misschien ook interessant