Vrijwilligers

Het pleidooi van Wim Runhart

Als de club een beroep op je doet, bedenk dan: zonder vrijwilligers begin je niets

Wim Runhart (56),getrouwd, vader van twee dochters en opa van twee kleinzoons, is vrijwilliger. De zelfstandig schilder, sinds 2006, voelt zich thuis bij onze club. Niet alleen als actief sporter, maar ook als vrijwilliger. In onderstaand artikel schrijft Wim vol passie over de grote rol van vrijwilligers binnen de Skeeler- en Wielerclub Twenterand en vertelt hij hoeveel plezier hij daaraan beleeft.

Wim schrijft:

Ik ben als vrijwilliger begonnen als reservist bij defensie, nu 25 jaar geleden. Je bent vrijwilliger, maar het is geen vrijblijvende taak. Je maakt een verplicht aantal uren per jaar, waarvoor je ook wordt betaald. Daarnaast ben ik ook actief geweest als kerkrentmeester. Deze onbetaalde, vrijwilligerstaak heb ik twaalf jaar op me genomen. Verder heb ik nog in de ondernemersraad gezeten van een bouwbedrijf.

Route Sibculo

Eind 2009, begin 200 pakte ik als vrijwilliger een mooie klus op: het uitzetten, aanleggen en coördineren van de mountainbikeroute in en om Sibculo. Vervolgens werd ik in 2017 lid van de SWCT voor de trainingen.

Een route uitdenken, uitzetten aanleggen en onderhouden kun je niet alleen. Daar heb je vrijwilligers voor nodig. Daarom ben ik al na een jaar begonnen om meer vrijwilligers bij de werkzaamheden te betrekken.

Wat is een vrijwilliger

Vrijwilligers zijn mensen die zich inzetten voor clubs en verenigingen, de gemeenschap, instellingen en voor de medemens. Vrijwilligers spannen zich in voor zaken die kosteloos moeten gebeuren, voor zaken waar iemand voor staat, waar iemand van houdt en voor dingen die iemand gewoon leuk en/of belangrijk vindt.

In dit verhaal gaat het specifiek over de SWCT. Wanneer de club jouw hulp vraagt, gaat je daar serieus over nadenken, want je voelt je immers thuis bij deze club, een vereniging die jou iets te bieden heeft en waar je plezier aan beleeft. Door jouw inzet, kunnen contributiegeld bijvoorbeeld laag blijven. Voor bepaalde taken hoeft de vereniging geen betaalde krachten in te huren.

Kijk niet naar een ander

Natuurlijk heeft de één meer tijd of zin om zich als vrijwilliger in te spannen. Uit ervaring weet ik dat je daar iedereen vrij in moet laten en dat je niet naar clubgenoten moet kijken die er misschien niet zo vaak bij (kunnen) zijn: je kent immers de privésituatie van anderen niet of minder goed en je kunt niet inschatten wat een ander allemaal in z’n agenda heeft staan.

Feit is natuurlijk wel, dat we zonder vrijwilligers geen betaalbare en goed georganiseerde (en veilige) toertochten, evenementen en acties kunnen houden. Zonder die vrijwilligers zou de club een veel hogere contributie aan de leden moeten vragen en hierdoor is het lidmaatschap voor mensen mogelijk niet meer betaalbaar. Dat leidt tot een negatieve spiraal: minder leden betekent een kleinere club met minder vrijwilligers en derhalve minder evenementen en toertochten.

Inzet kan op verschillende manieren

Lichamelijke inzet: door fysieke arbeid, handjes inzetten bij evenementen, acties en dergelijke.  

Geestelijke inzet: meedenken, uitdenken organisatie, veel achter de schermen.

Financieel inzet: financiële bijdrage, sponsoring.

Materiële inzet: beschikbar stellen van materieel en materiaal.

En dan heb je nog de vrijwillige, maar niet vrijblijvende inzet. De club vraagt of je een cursus, studie of licentie wilt halen, wat ten goede komt aan de club. Meestal betaalt de club de kosten van de studie, cursus of licentie en vraagt de club daar iets voor terug, bijvoorbeeld dat iemand na het volgen van een cursus de kennis gedurende een bepaalde periode deelt met clubgenoten.

Bijhouden mountainbikeroute

De eerste contacten tussen de SWCT en de mensen die de mountainbikeroute bij Sibculo hebben aangelegd en onderhouden dateren uit 2016. Vanaf 2017 zijn de eerste vrijwilligers van de club aan de slag gegaan met de route. En dit heeft sindsdien al mooie resultaten opgeleverd (zie foto’s). Vooral door de fysieke inspanningen van die vrijwilligers is op gebied van aanleg en onderhoud prachtig werk verricht. Ook de mountainbike ervaring van de club is ten goede gekomen aan de route, we hebben een prachtige, uitdagende route in Sibculo, zoals de inbreng van clubleden in de gemeente Wierden – onder meer rondom recreatieplas Het Lageveld – tot een schitterende en veel gebruikte omloop heeft gezorgd.

Tweemaal per jaar doet de club een beroep op de clubleden voor het groot onderhoud aan de route Sibculo. Deze klus wordt meestal in de maanden oktober/november en februari/maart uitgevoerd.

Gerben Löwik Classic

Andere vrijwilligerstaken: voorafgaande aan de toertocht de Gerwin Löwik Classic, wordt de route in zijn geheel gecontroleerd door clubleden. Fouten in de routebeschrijving worden verbeterd, wegen worden waar noodzakelijk schoongeveegd en uiteraard wordt zorgvuldig gekeken naar alle veiligheidsaspecten.

Tijdens de Gerwin Löwik Classic wordt een beroep op de clubleden gedaan. Tijdens dit evenement zorgen vrijwilligers dat anderen kunnen genieten van de door de club georganiseerde toertocht voor zowel mountainbike als race. Die rol van vrijwilliger is ook op een ander punt van groot belang. Want wanneer de tocht goed is georganiseerd en de vrijwilligers vriendelijk en behulpzaam zijn richting deelnemers, betekent dat voor een volgende editie wellicht meer deelnemers en dus meer inkomsten richting clubkas. Daardoor kan de contributie mogelijk laag blijven. En dat allemaal door een paar uurtjes van je vrijetijd, hoe gaaf is dat! Bovendien kun je zelf eenvoudig rekening houden met de dag van de toertocht, deze zijn immers al ver van te voren bekend.

Slotvraag

Hierbij dan ook de slotvraag, mocht de club een beroep op jou als vrijwilliger doen, denk dan even aan het plezier dat jij hebt bij andere evenementen. Zonder vrijwillige inzet was er nooit een club of evenement, waar je samen je sport kunt beoefenen. Waardoor je geen wekelijkse trainingen en of toertochten kunt volgen en je beter en veiliger je sport kun uitoefenen. Zonder vrijwilligers kunnen er geen toertochten en evenementen worden georganiseerd, en ook geen MTB-routes worden aangelegd en onderhouden. En het belangrijkste: zonder vrijwilliger geen club.

misschien ook interessant